E-Sportlov 2021

Ett årligt LAN i Östersund. Tyvärr inget fysiskt LAN det här sportlovet. Men vi är i full fart med att anordna tävlingar och aktiviteter online istället!

En Tradition sedan 2015

Arrangeras av Makerspace Östersund i samarbete med Felkod40